Stopnie aikido

Aby zapoznać się z wymaganiami na stopnie szkoleniowe (pasy) aikido, kliknij w jeden z poniższych pasów.

 • 6 kyu

  Biały pas – 6 kyu minimum 4 miesiące praktyki

  Ukemi

  1. mae ukemi suwari waza hidari , migi kamae ( przewrót do przodu z klęku przez L, P nogę )
  2. ushiro ukemi suwari waza ( przewrót do tyłu z kleku przez L, P nogę )
  3. yoko ukemi  ( wolne yoko z partnerem )

  Tai sabaki

  1. tenkan
  2. tenkan z powrotem
  3. iirimi tenkan

  Ataki zademonstrować

  1. katate tori ( uke chwyta swoją jedną ręką, rękę tori )
  2. katate ryote tori ( uke chwyta dwoma rękoma za rękę tori )
  3. ryote tori  ( uke chwyta dwoma rękoma za dwie ręce tori )

  Techniki

  I. suwari waza:

  1. kokyu ho  ( uke siedzą w seiza naprzeciwko siebie, uke chwyta tori za ręce, które tori trzyma na kolanach , w momocie przechwytu tori odjeżdża jedną nogą destabilizując uke , a drugą „ręką” a dokładnie biodrem wykonuje rzut.
  2. ikyo omote , ura(ćwiczący siedzą w seiza naprzeciwko siebie, uke wykonuje shomen uchi, tori wykonuję technikę )

  II. Ta chi waza: ( ćwiczący wykonują techniki w pozycji stojącej )

  1. katate tori ai hanmi ikkyo omote, ura
  2. katate tori ai hanmi nikyo irimi (nr1)
  3. kokyu nage katate tori gyaku hanmi nr1 ( z odejściem nogą do tyłu )
 • 5 kyu

  Żółty pas – 5 kyu minimum 5 miesięcy od 6 kyu

  Ukemi

  1. zempo kaiten ukemi - z amortyzacja , bez amortyzacji
  2. zempo kaiten ukemi - z zaznaczeniem fazy lotu
  3. ushiro ukemi suwari waza
  4. yoko ukemi  ( wolne yoko indywidualnie )
  5. yoko ukemi  ( wolne yoko indywidualnie )
  6. kote gaeshi ukemi  ( z partnerem lub  przez partnera będącego w klęku podpartym )

  Tai sabaki

  1. irimi tenkan 2 - 4 x
  2. irimi tenkan shiho undo ( cztery strony świata )      

  Ataki zademonstrować

  1. kata tori men uchi  ( za kołnierz kimona z jednoczesnym atakiem  )
  2. sode tori men uchi ( uchwyt za rękaw kimona z jednoczesnym atakiem )
  3. ryo kata tori  ( za kołnierz kimona z jednoczesnym atakiem  )
  4. shomen uchi
  5. yokomen  uchi

  Techniki

  I suwari waza:

  1. ai hanmi katate tori nikyo ( klasyczne )
  2. gyaku hanmi katate tori  kote gaeshi nr 1 ( klasyczne )
  3. gyaku hanmi katate tori  sankyo omote , ura
  4. gyaku hanmi katate tori  ikkyo omote

  II hanmi hatachi waza:

  kokyu nage

  1. nr 1 - katate tori gyaku hanmi ( dłoń do czoła )
  2. nr 2 - katate tori ai hanmi ( podajemy tylną rękę na krzyż )
  3. nr 3 - katate tori ai hanmi  ( podajemy tylną rękę na krzyż i dokładamy przednią rękę )

  III ta chi waza:

  ikkyo

  1. nr 1 - katate tori ai hanmi omote  ( z zamiataniem )
  2. nr 2 - katate tori ai hanmi ura

  kokyu nage

  1. nr 1 - katate tori gyaku hanmi irimi tenkan ( dłoń do czoła  z wejściem nogą )
  2. nr 2 - katate tori ai hanmi  ( podajemy tylną rękę na krzyż i dokładamy przednią rękę )
  3. nr 3 – katate ryote tori  gyaku hanmi ( dwie za jedną rękę )

  irimi nage

  1. irimi nage gyaku hanmi ( pozycja lustrzana )
  2. irimi nage ai hanmi tenkan ( z odejściem, podstawowe )  

  nikyo

  1. nr 1 - katate tori ai hanmi nikyo ( klasyczne stare, nie paletka )

  kiryo toshi 

  1. nr 1 - katate tori ai hanmi  kiryo toshi  ( w pozycji stojącej)

  shiho nage

  1. nr 1 - katate tori ai hanmi shiho nage omote ( wejście przed uke )
  2. nr 2 - katate tori ai hanmi shiho nage ura ( wejście za plecy uke )

  yoko irimi

  1. nr 1 – katate tori gyaku hanmi ( koparka )
  2. nr 2 -  ryote tori ( za dwie ręce z naciągnięciem )

  Shiho irimi

  1. nr 1 - katate tori gyaku hanmi

  IV JO

  1. prezentacja ( ukłon )
  2. zuki
  3. kaeshi zuki
  4. furi komi    
 • 4 kyu

  Pomarańczowy pas – 4 kyu minimum 6 miesięcy od 5 kyu

  Ukemi

  1. mae ushiro ukemi suwari waza hidari i migi kamae
  2. wszystkie na lewą i prawa stronę z poziomu 5 kyu

  Funakogi  undo wiosłowanie

  Ataki zademonstrować

  1. katate tori zuki jodan ( przechwyt jednej reki tori, jedną ręką uke i atak na twarz )
  2. katate ryote tori ( przechwyt jednej reki tori dwiema rekami uke )
  3. usiro tori ai hanmi  suwari waza i tachi waza

  Techniki

  I suwari waza:

  1. gyaku hanmi katate tori nikyo nr 1 ( lusterko z przyłożeniem obu rąk do tułowia wychylenie uke  )
  2. gyaku hanmi katate tori  kote gaeshi nr 2 ( przedramieniem z kontrolą linii centralnej )
  3. shomen uchi ikkyo omote

  II hanmi hatachi waza:

  kokyu nage

  1. nr 4 - kokyu nage ryote ushiro tori ( za plecami )
  2. nr 5 - kokyu nage katate ryote tori ( ze ściągnięciem uke w dół )
  3. nr 6 - kokyu nage gyaku hamni  katate tori ( przednia ręka ściąga w dół do kolana a druga tylnia wykonuje meguri na głowie uke )        

  kotegaeshi

  1. nr 1 – katate tori ai hanmi ( klasyczne )

  III ta chi waza:

  ikkyo

  1. nr 3- katate tori ai hanmi omote  ( z odrzuceniem biodrem )
  2. nr 4 - katate tori ai hanmi omote  kote gaeshi  ( z kontrolą łokcia )

  kokyu nage

  1. nr 4 – kokyu nage ryote ushiro tori ( za plecami  z zejściem na jedno kolano lub na dwa kolana )
  2. nr 5 – ryo kata tori  ( za dwie klapy kimona  „ kierownica” )

  irimi nage

  1. katate tori ai hanmi tenkan ( z odejściem podstawowe wykończenie pod pachą )
  2. yokomen uchi

  nikyo

  1. nr 2 - katate tori ai hanmi ( paletka )
  2. nr 3 - katate tori gyaku hanmi ( „na zakupy” )
  3. nr 4 - katate tori gyaku hanmi ( lusterko z przyłożeniem obu rąk do korpusu )

  kiryo toshi 

  1. nr 2 - katate tori ai hanmi  ( do pozycji klęczącej na jedno kolano )
  2. nr 3 - katate tori ai hanmi ( do pozycji klęczącej na dwa  kolana ) 

  shiho nage

  z  ataku yokomen uchi

  1. nr 1 - katate tori ai hanmi shiho nage omote ( wejście przed uke )
  2. nr 2 - katate tori ai hanmi shiho nage ura ( wejście przed za plecy uke )

  nikyo irimi

  nr1 , nr 2, nr 3

  yoko irimi

  1. nr 3 -  ryote tori  no kayten ( za dwie ręce przerzucenie uke z naciągnięciem )

  kote gaeshi

  1. nr 1 – katate tori ai hanmi  ten kan ( klasyczne )
  2. nr 2 - katate tori ai hanmi  irimi ten kan ( jak do kiryo toshi  stare )

  Shiho irimi

  1. nr 2 - katate tori gyaku hanmi ( z przyłożeniem ręki )
  2. nr 3- tori gyaku hanmi ( z przyłożeniem ręki na szyję )

  sankyo

  1. katate tori gyaku hanmi ( lusterko zejście na na kolano )
  2. z yoko men uchi

  IV JO

  cztery strony świata

  1. zuki
  2. kaeshi zuki
  3. furi komi
  4. kata Kobayashi

  V Boken

  1. prezentacja – ukłon
  2. suburi   
 • 3 kyu

  Zielony pas – 3 kyu minimum 6 miesięcy od 4 kyu

  Ukemi

  1. zempo kaiten ukemi  ( bez rąk )
  2. kotegaeshi ( samodzielnie )

  Ataki zademonstrować

  1. usiro tori ai hanmi  suwari waza i tachi waza
  2. usiro ryo sode tori  tachi waza    

  Techniki

  I suwari waza:

  • nikyo
  1. gyaku hanmi katate tori
  2. nr 1 ( lusterko z przyłożeniem obu rąk  do tułowia, wychylenie uke  )
  3. nr 2 ( lusterko z kłujka,  wychylenie uke )
  4. nr 3 ( lusterko , atemi i ściągnięcie wolną ręką )
  • sankyo
  1. nr 1 – omote (  z przyłożeniem ręki do kolana )
  2. nr 2 – ushiro ( ściągniecie do kolana wychylenie do tyłu i natychmiastowy powrót do przodu )

  II hanmi hatachi waza:

  taiotoshi

  1. n1 (podstawowe )

  kokyu nage

  1. nr 7 – ryote tori  ( rewolwer )

  III ta chi waza:

  ikkyo

  1. nr 5 - katate tori ai hanmi omote  ( uke pada na pad siatkarski lub robi ukemi )

  kokyu nage

  1. nr 6 –  sode tori ( rzut do przodu )
  2. nr 7 – ryote tori  ( rewolwer  )

  irimi nage

  1. yokomen uchi  ( daszek )
  2. katate tori ai hanmi ( z meguri jak do kiryo toshi )
  3. z shomen  uchi (  tori straszy tylnią ręką , przesuwa ją pod pachą uke i wykonuje technikę  )

  gokyo

  1. yoko men uchi

  kiryo toshi 

  1. nr 4 – katate tori ai hanmi  ( z wypchnięciem bioder uke )

  shiho nage z  ataku yokomen uchi

  1. nr 3 - katate tori ai hanmi shiho  kotegaesi nage
  2. nr 4 - katate tori agyaku hanmi shiho nage omote ( z wychyleniem  i przechwytem ręki do techniki )

  yoko irimi

  1. nr 4 -  ryote tori  tenkan ( za dwie ręce tori wykonuje tenkan )
  2. nr 5 - ryote tori irimi nage ( trąbka „motyla )

  kaiten nage

  1. nr 1 – katate tori gyaku hanmi  omote  ( z wejściem pod pachę uke )
  2. nr 2 – katate tori gyaku hanmi  ura  ( tori wukonuje ten kan  i kończy wejściem pod pachę )
  3. nr 3 -  katate tori gyaku hanmi  irmi  nage ( tori robi meguri  i rzuca biodrem )

  udekime nage

  1. nr 1 – katate tori ai hanmi  omote ( rzut za triceps )
  2. nr 2 – katate tori ai hanmi  osae 

  IV JO

  1. kata Kobayashi
  2. kata Savegnagon nr1 ( długie )
  3. kata Savegnago nr 2 ( 13 elementowe )
  4. nterpretacja kata Kobayashi

  kumi JO ( walka jo przeciwko jo )

  1. zuki – zuki ( uke atakuje zuki tori kontratakuje zuki )
  2. zuki - kaeshi zuki ( uke atakuje zuki tori kontratakuje kaeshi zuki )
  3. zuki - furi komi ( uke atakuje zuki tori kontratakuje furi komi )

  aiki Jo ( kiedy uke atakuje uzbrojonego tori )

  1. nr 1 – rzut ( tori odsłania się klasycznie )
  2. nr 2 - rzut ( tori odsłania się na zewnątrz )
  3. nr 3 – nikyo
  4. nr 4 – shoiho nage

  V Boken

  1. kata  nr 1
  2. suburi  cztery strony świata
 • 2 kyu

  Strona jest aktualizowana

 • 1 kyu

  Strona jest aktualizowana

 • 1 dan

  Strona jest aktualizowana

 • Hakama

  Strona jest aktualizowana