Hirokazu Kobayashi - 8 Dan

Urodził się 14 luty 1929 r. Jako kilkunastoletni chłopiec zaczął praktykować tradycyjne japońskie sztuki walki kendo, judo i karate. W 1946 roku H. Kobayashi poznaje mistrza Morihei Ueshibę, twórcę współczesnego aikido, który swoimi pokazami wywarł na nim ogromne wrażenie. Od tego momentu, aż do śmierci Ueshiby (1969 rok) Kobayashi pozostaje jednym z najbliższych uczniów wielkiego mistrza. Trzon grupy uczniów O'Senseia Morihei Ueshiby stanowili wówczas 0'Senseie:

  1. Koichi Tochei,
  2. Morihiro Saito,
  3. SeigoYamaguchi,
  4. Shoji Nishio, i właśnie
  5. Hirokazu Kobayashi

W 1954 roku H. Kobayashi rozpoczyna swoją działalność aikido w Osace i okolicach. O'Sensei bardzo Często odwiedzał dojo Kobayashiego w Osace. Kobayashi natomiast towarzyszył swojemu nauczycielowi w podróżach po Japonii będąc jego uchideshi.

W 1964 r. H. Kobayashi otrzymuje 7 dan, w 1968 r. 8 dan aikido. 0'Sensei przed śmiercią (1969 r.) wezwał do siebie H. Kobayashiego i zobowiązał go do wypełnienia swojej woli, a mianowicie chciał, aby Kobayashi próbował nie doprowadzić do rozłamu aikido po jego śmierci, próbując wspierać K. Tochei (najwybitniejszego ucznia 10 dan), swojego syna Kishomaru, oraz uczniów przedwojennych (m.in. Gozo Shioda. Kenji Tomiki). Była to misja z góry skazana na porażkę. Skonfliktowany z Kishomaru Ueshibą, Koichi Tohei stanął na czele własnej organizacji, podobnie Tomiki oraz Shioda. K. Ueshiba przewodniczył organizacji Aikikai z centralą w Tokio. Centralne Dojo Kobayashiego w Japonii mieściło się w Osace (BU IKU KAI). Charakterystycznym symbolem dojo zrzeszonych w BU IKU KAI OSAKA jest czerwony krzyż na białym tle, z pionową inskrypcją aikido oraz w poziomie nazwa dojo.

H. Kobayashi wiele serca włożył w rozwój aikido poza Japonią. Uczył na Hawajach, w obu Amerykach, w Afryce, w Australii. Od 1971 roku regularnie przyjeżdżał do Europy. Uczył przez 27 lat głównie we Francji, Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Holandii. Swoją charyzmą, niepowtarzalnym eleganckim stylem zjednał sobie tysiące oddanych mu zwolenników. Kreuje utożsamiające się z jego nauką dojo w całej Europie z kilkoma wiodącymi uczniami, którzy uczyli się od mistrza przez wszystkie lata (m.in. G. Savegnago: A. Cognard).

H. Kobayashi przedwcześnie umiera 28 sierpnia 1998 r. w Osace, zostawiając po sobie spuściznę w postaci wielu uczniów, którym przekazał swoją wiedzę.